Att tänka på innan, under och efter konferensen

Er konferens hos oss på Svenska Kulturpärlor ska vara inspirerande och bidra till bättre gemenskap, förtroende och kommunikation. På någon av våra pärlor i Sörmland väcks era idéer och funderingar i en inspirerande miljö. Att ni har kul är självklart en viktig del och därför har vi ett digert aktivitetsutbud. Engagera dig själv och deltagarna så når ni tillsammans nya mål som som gynnar er och företaget!

Innan konferensen

Planera konferensen i god tid för att hinna förbereda dig själv, deltagarna och upplägget. Skriv ned de övergripande målen samt syftet med konferensen. Därefter kan du börja fundera kring aktiviteter och upplevelser, lokal och plats, mat och dryck, presentationsteknik och upplägg som passar just din konferens. Våra olika konferensanläggningar möter era behov på olika sätt. För att få en tydligare bild om hur du ska lägga upp föredrag och dylikt är det bra att utgå från målgruppen och deras preferenser. Fundera ut vad deltagarna kan tänkas vilja få ut av konferensen och med vilka medel du kan göra dem engagerade.

konferens rum
morgon soffa

Under konferensen

Se till att alla är engagerade i konferensen och i gemensamma aktiviteter. Gemenskapen mellan deltagarna bidrar till bättre samarbete, stämning och inställning inom gruppen. Vi kan erbjuda konferensaktiviteter som passar er grupp och anpassa innehållet efter syftet. 

Se till att möta konferensdeltagarnas frågor och funderingar under konferensen. Var noga med att anteckna frågor som du inte kan svara på direkt och återkoppla vid ett senare tillfälle.

Efter konferensen

Det är alltid bra att följa upp hur deltagarna tyckte att konferensen var. Med hjälp av inkommen feedback kan du utveckla och förbättra upplägget av kommande konferenser och möten. Var lyhörd, det är viktigt att alla får yttra sig och att du vid kommande konferenser visar att du tagit till dig deltagarnas åsikter. Det gör dig till en bättre ledare och väcker deltagarnas intresse. Deltagarna känner även att de har möjlighet att påverka.

dukning pelles lusthus
konferens

Hitta din konferenspärla i Sörmland

Hos oss finner du lokaler för både stora och små sällskap samt passande god mat liksom dryck. Självklart finns det ett flertal inspirerande och avkopplande aktiviteter och vackra omgivningar till ert förfogande.

Checklista för konferensen

Här har vi sammanfattat de viktigaste sakerna att ha i åtanke innan, under och efter konferensen. Använd detta som checklista och riktlinje för din konferens. Lycka till!

Innan konferensen
 • Planera konferensen i god tid
 • Skapa ett genomarbetat upplägg
 • Förbered dig och deltagarna
 • Upprätta syfte och mål
 • Välj inspirerande aktiviteter
 • Skapa ett engagerande föredrag
Under konferensen
 • Var engagerad och engagera deltagarna
 • Håll föredraget på ett intressant vis
 • Delta på aktiviteter
 • Anteckna frågor som du inte kan besvara på plats
Efter konferensen
 • Följ upp vad deltagarna tyckte om konferensen
 • Var lyhörd och låt deltagarna få möjligheten att påverka
 • Utveckla och förbättra upplägget till nästa gång
konferens rum mot vattnet